36 frågor för vänskap

Lernia har tagit fram en kurs för vi ska bli bättre på att lära känna varandra och utmana de fördomar vi kan ha på arbetsplatser och utbildningar.

Enligt en årlig studie från Expat Insider är svenskarna sämst i världen på att skaffa nya vänner. Samtidigt är vänskapsband på arbetsplatsen en av de viktigaste faktorerna för lyckad integration. Hela vår verksamhet syftar till att lösa problem på arbetsmarknaden, och att lösa integrationsproblemen är en nyckel för att lösa arbetsmarknadensproblem. Interaktion För Svenskar (IFS) är ett sätt att belysa problemet och hjälpa oss alla på traven genom att skapa förutsättningar för integration på jobb och utbildningar.

Tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt har vi tagit fram frågorna i interaktionskursen utifrån den amerikanske psykologen Arthur Arons. De 36 frågorna ska ställas i kronologisk ordning, från 1 till 36. Frågorna kan ställas på en och samma gång eller delas upp i sex olika sittningar. Kursleken kan göra lunchrasten, fikapausen eller konferensen till ett tillfälle för nya vänskaper att knytas. Du hittar frågorna och en film som förklarar Interaktion för Svenska här.

Kompisbyrån visar vägen in

vägenin_kompisbyrån

Kompisbyrån är en ideell organisation med en grym integrationslösning som presenteras i Lilla integrationshandboken för företag.

Digitalt skapar de kontakt mellan nya och etablerade svenskar med liknande intressen.

Kompisbyrån startades 2014 av Emma Hammar och Cecilia Holmgren med en vision om att öka gemenskapen i samhället genom att förenkla förutsättningar till fler vardagsmöten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Syftet är att prata svenska under 1 timmes fika.
– Det vi kallar för en kompisfika, skriver Kompisbyrån.

Besök www.kompisbyran.se direkt för att få reda på mer.

Volontärbyrån visar vägen in

vägenin_volontärbyrån

Volontärbyrån medverkar i Lilla integrationshandboken för företag med en integrationslösning, där företag erbjuds skräddarsydda upplägg som gör det enkelt för medarbetarna att engagera sig som volontärer.

– För oss på Volontärbyrån handlar ideellt engagemang om mer än att ge. Den som engagerar sig som volontär får också mycket tillbaka, till exempel utlopp för sina intressen och en chans till personlig utveckling. Ideellt engagemang skapar även samhörighet mellan oss människor. Det får oss att må bra och känna oss delaktiga i en social gemenskap, skriver Volontärbyrån.

 

Kontakta Volontärbyrån direkt för att få reda på mer,
info@volontarbyran.org

www.volontarbyran.org

 

Alla förtjänar en chans till ett första intryck

”Diskriminering på arbetsmarknaden utgör en bromskloss för den snabbt växande svenska ekonomin. Om en arbetssökande är över 40 år gammal, kommer från ett annat land eller har en funktionsvariation är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det spelar ingen roll om personer har högst kompetens och erfarenhet jämfört med andra sökande – ändå har de svårare att få ett jobb. Detta måste få ett stopp. Många fler arbetsgivare – privata som offentliga – måste bli mer modiga och våga utmana sina fördomar. Diskriminering på arbetsmarknaden är orättvist för individen och utgör en bromskloss för den snabbt växande svenska ekonomin.”

Så skriver Lernia, om sin nya kampanj. Den syftar till att öka kunskapen om jobbdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden, med budskapet att alla förtjänar en chans till ett första intryck.

Läs mer här!

Teskedsorden visar vägen in

vägenin_teskedsorden

”Behovet att arbeta med tolerans i skolorna är stort. När man är yngre är man som mest öppen för nya intryck och impulser, att starta samtal om humanism och respekt med barn och unga är därför djupt meningsfullt.”

Så skriver Teskedsorden, som uppmärksammas i Lilla integrationshandboken för företag och som är en utmärkt organisation för dig som vill engagera dig som volontär.

Kontakta Teskedsorden direkt för att få reda på mer,
info@teskedsorden.se

www.teskedsorden.se

 

Skyddsvärnet visar vägen in

vägenin_skyddsvärnet

En fin integrationslösning som hittas i Lilla integrationshandboken för företag är den som Skyddsvärnet jobbar med. Skyddsvärnet är en non-profit organisation som bland annat arbetar med att matcha arbetsgivare med rätt kompetens från hela världen.

Kontakta Skyddsvärnet direkt för att få reda på mer,
utbildning@skyddsvarnet.se

www.skyddsvarnet.se

En välkomnande mötseplats

Flyktingguide och språkvän

Får det lov att vara en språkfikagrupp eller egen språkvän? En studiecirkel? Eller varför inte komma på gruppaktivitet med många språkvänner? 

Flyktingguide/Språkvän är en välkomnande mötesplats sedan 2003 som hjälper nyanlända göteborgare och etablerade att träffas i personliga matchningar, studiecirklar och gruppaktiviteter.

Integration börjar där människor möts. 

Inkludering sker genom personliga kontakter. Varje möte är unikt. Inget möte är för litet för att göra skillnad. Vill ni göra skillnaden för er själva och för varandra?

Bli språkvänner – hitta varandra på www.goteborg.se/sprakvan.

Kompis Sverige visar vägen in

vägenin_kompissverige

”Vår vision är att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.  Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.”

Så skriver Kompis Sverige, som lyfts i Lilla integrationshandboken för företag, tack vare ett grymt initiativ. Kompis Sverige verkar för att bygga vänskap och förebygga utanförskap genom att para ihop personer efter intressen.

Kontakta Kompis Sverige direkt för att få reda på mer,
info@kompissverige.se

www.kompissverige.se